ТРИДЦЯТИЛІТНЯ ВІЙНА (1618—1648)

Основні етапи Тридцятилітньої війни

Тридцятилітня війна 1618—1648 pp. — війна між католицько-габсбурзьким блоком (іспанські й австрійські Габсбурги, католицькі князі Німеччини, підтримані папством і Річчю Посполитою) і протестантсько-антигабсбурзькою коаліцією (німецькі протестантські князі, Франція, Швеція, Данія, підтримані Англією, Голландією і Росією). Габсбурзький блок виступав під прапором католицизму, антигабсбурзька коаліція (особливо спочатку) —- протестантизму. Тридцятилітня війна ділиться на періоди: чеський (1618—1623) — Чеське повстання 1618—1620 pp. проти Габсбургів і поразка чехів біля Білої Гори (1620); датський (1625—1629), коли війська Католицької ліги (під командуванням Альбрехта Валленштейна та Йоганна Тіллі) завдали поразки Данії, прогнавши датські війська з території Німеччини; шведський (1630—1635), коли шведська армія, вторгшись під командуванням Густава II Адольфа в Німеччину, отримала перемоги біля Брейтенфельда (1631), Лютцена (1632), але була розбита під Нердлінгеном (1634); франко-шведський (1635—1648), коли із вступом у війну Франції визначилася явна перевага антигабсбурзької коаліції. У результаті війни зазнали краху плани створення універсальної католицької монархії під егідою Габсбургів, політична гегемонія в Європі перейшла до Франції. Війна закінчилася Вестфальським миром 1648 р.