АНГЛІЯ В XVI ст.

Джентрі

Джентрі (англ. gentry, від gentle — благородний, родовитий, знатний) — нетитуловане середнє і дрібне дворянство в Англії XVI—XVII ст. В Англії джентрі стали підґрунтям для нового дворянства, яке зуміло пристосуватися до розвитку капіталізму в XVI—XVII ст. Саме джентрі було головним провідником капіталістичних відносин в англійському селі. У ході аграрного перевороту XVI—XVII ст. вони збільшили свою земельну власність за рахунок огороджувань та розпродажу секуляризованого церковного майна. Свої землі джентрі здавали в оренду великим фермерам, або самі займалися сільським господарством і промисловим виробництвом, активно використовуючи найману працю. Свої капітали джентрі охоче вкладали в торгові компанії. Економічно зміцніле джентрі вже в XVI ст. відігравало важливу політичну роль, з їхнього середовища вийшло багато політичних діячів, лідери парламентської опозиції проти абсолютизму і лідери Англійської революції XVII ст. — Дж Хемпден, Дж. Пім, О. Кромвель, Дж. Лільберн. Джентрі у складі нового дворянства виступило головним союзником буржуазії в боротьбі проти абсолютизму. Революція збільшила земельну власність джентрі. Проведені в ході рево люції скасування рицарського держання перетворили земельні володіння джентрі в приватну власність буржуазного типу.