АНГЛІЯ В XVI ст.

Копигольд

Копигольд (англ. copyhold — держання за копією, від copy — копія і hold-— держання) — основна форма залежного селянського землекористування в Англії XV—XVII ст. Копигольд виник на основі держання землі кріпосними селянами (віланами) у кінці XIV ст., а в XV ст. набув в Англії загального поширення. Право селянина на копигольд підтверджувалося копією-випискою (звідси назва) з протоколу Маноріальної курії. Загалом перехід до копигольду відобразив процес звільнення віланів від кріпацтва, юридично закріпив незалежність селянського господарства, замінив свавілля лордів звичаєво-правовими відносинами. Разом з тим селяни-копигольдери не мали права захисту в судах, несли численні повинності на користь лорда. Селяни не могли вільно розпоряджатися своєю землею, право на копигольд у більшості випадків було довічним, а не спадковим. У ході аграрного перевороту, що почався в XVI ст., в Англії сталося масове позбавлення копигольдерів землі. Селяни-копигольдери взяли активну участь в Англійській революції XVII ст., але так і не змогли добитися визнання повноти своїх прав на землю.