ФРАНЦІЯ В XVI—XVІI ст.

Протекціонізм

Протекціонізм — економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції. Реалізується за допомогою фінансового заохочення вітчизняної промисловості, стимулювання експорту, обмеження імпорту. Для ранніх стадій капіталізму характерний «захисний» протекціонізм (охорона галузей національної промисловості, що розвиваються); для сучасного етапу характерний «наступальний» протекціонізм (захист найбільш розвинених, високомонополізованих галузей промисловості, завоювання зовнішніх ринків шляхом експорту капіталу, демпінгу і т. д.).