ФРАНЦІЯ В XVI—XVІI ст.

Інтенданти

Інтендант (від франц. intendant— керівник, завідуючий) — посадова особа у Франції в XV—XVIII ст., яка відала окремою галуззю державного управління (торгівлею, фінансами тощо); у XVII—XVIII ст. існували також інтенданти провінцій, які володіли судово-поліцейською, фінансовою і частково військовою владою на місцях.