ФРАНЦІЯ В XVI—XVІI ст.

Абсолютизм

Абсолютизм (абсолютна монархія) — форма феодальної держави, при якій монарху належить необмежена верховна влада. При абсолютизмі держава досягає найвищого ступеня централізації, створюються розгалужений бюрократичний апарат, постійна армія і поліція; діяльність органів станового представництва, як правило, припиняється. Розквіт абсолютизму в країнах Західної Європи припадає на XVII—XVIII ст.