СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Ієрогліфи

Ієрогліфи (від грецьк. hieros — священний і glyphe — те, що вирізано) — давні малюнкові знаки єгипетського письма. Термін «ієрогліфи» застосовується також по відношенню до знаків багатьох інших неалфавітних писемностей (китайське письмо, японське письмо і інші).