СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Піктографічне письмо

Піктографічне письмо (від лат. pictus — намальований і грецьк. grapho — пишу), інакше — піктографія, малюнкове письмо, не є засобом фіксації якої-небудь мови; воно являє собою відображення загального вмісту повідомлення у вигляді малюнка або послідовності малюнків, зазвичай з метою запам'ятовування.