РЕФОРМАЦІЯ В ЄВРОПІ

Контрреформація

Контрреформація — церковно-політичний рух в Європі середини XVI—XVII ст. на чолі з папством, направлений проти Реформації. В основу програми Контрреформації покладено рішення Тридентського собору 1545—1563 pp. Здійснювалася в основному за допомогою інквізиції. Активні провідники Контрреформації — чернечі ордени, особливо єзуїти.