РЕФОРМАЦІЯ В ЄВРОПІ

Анабаптисти

Анабаптисти (від грецьк. anabaptizo — знову занурюю, тобто хрещу повторно) (перехрещенні) — учасники радикального сектантського руху епохи Реформації XVI ст., головним чином у Німеччині, Швейцарії, Нідерландах. Вимагали повторного хрещення (у свідомому віці), заперечували церковну ієрархію, засуджували багатство, закликали до введення спільності майна. Брали участь у Селянській війні 1524—1526 pp., утворили Мюнстерську комуну 1534—1535 pp.; були розгромлені феодалами. Окремі елементи учення анабаптистів перейшли в догматику деяких протестантських сект.