ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ

Колоніалізм

Колоніалізм — політичне, економічне і духовне поневолення країн, як правило, з менш розвиненими соціально-економічними відносинами, ніж у метрополії. Колоніалізм пройшов у своєму розвитку кілька стадій: від ранньої (з XV ст.), що здійснювалася переважно в насильницьких формах (військові захоплення, морський розбій і т. д.), до нової, що продовжувалася до початку XX ст., коли країни майже всієї Африки, більшої частини Азії і Латинської Америки були перетворені на колонії і напівколонії.

Після Другої світової війни, з посиленням національно-визвольної боротьби, почався розпад колоніальної системи, який завершився в 1960— 70-х pp.