ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ

Первинне накопичення капіталу

Первинне накопичення капіталу — процес перетворення значної кількості дрібних товаровиробників (головним чином селян) у найманих робітників шляхом відділення їх від засобів виробництва і перетворення останніх в капітал. Поняття «первинне накопичення капіталу» уперше було введено в працях англійського економіста А. Сміта. Епоха первинного накопичення капіталу охопила в Західній Європі кінець XV— XVIII ст., у Російській імперії — XVII—XIX ст.