ЩО ВИВЧАЄ НОВА ІСТОРІЯ

Термін «нова історія» («новий час»)

Термін «нова історія» («новий час») з'явився в європейській суспільно-політичній думці в епоху Відродження. Це поняття міцно закріпилося в історичній науці, хоч його зміст постійно уточнювався і трансформувався. Зараз під новою історією розуміють процес становлення й утвердження буржуазних відносин як основи західної цивілізації. Як правило, її початок зв'язують з Англійською революцією 1640—1660 pp., що стала яскравим симптомом кризи «старого порядку». Верхньою межею періоду нової історії є рубіж XIX—XX ст. За цей час економіка Заходу еволюціонувала від мануфактурної стадії розвитку капіталізму до індустріальної, а в соціально-політичній сфері — від абсолютизму до буржуазних республік і основ цивільного суспільства.