УТВОРЕННЯ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Дворянство

Дворянство — один із вищих станів феодального суспільства (нарівні з духовенством), який був наділений закріпленими в законі привілеями, що передавалися в спадщину. Основою економічного і політичного впливу дворянства була власність на землю. У Західній Європі дворянство формувалося із старовинних аристократичних родів, королівських посадових осіб, рицарства і остаточно склалося в епоху абсолютизму. Воно ділилося на вище і нижче, що знаходило вираження і в дворянських титулах (барони і рицарі в Англії, гранди та ідальго в Іспанії, магнати і шляхта в Польщі тощо). У країнах Західної Європи після ліквідації станового суспільства дворянство зберегло багато своїх привілеїв, а також політичний вплив. У Росії дворянство виникло в XII—XIII ст. як нижча частина військово-служилого стану. З XIV ст. дворяни почали отримувати за службу землю. За Петра І становлення дворянства остаточно завершилося.