ЄВРОПА В XIV—XV ст.

Кревська унія

Кревська унія 1385 р. — угода, укладена між Польщею і Великим князівством Литовським 14.08.1385 в замку Крево (Литва). Передбачала об'єднання Польщі і Литви в єдину державу внаслідок шлюбу польської королеви Ядвіги і литовського князя Ягайло. За умовами Кревської унії Ягайло ставав польським королем, одночасно залишаючись великим князем литовським.

Литва зберігала незалежність, але зазнавала значного посилення в ній польського впливу. Виконуючи умови унії, Ягайло в 1385 р. разом з усіма підданими прийняв католицтво. Основною метою Кревської унії було об'єднання сил двох держав для боротьби проти агресії Тевтонського ордену і приєднання до Польщі частини українських земель, які знаходилися у складі Великого князівства Литовського. Проти унії виступила литовсько-українська опозиція на чолі з князем Вітовтом, яка добилася збереження Великого князівства Литовського як окремої незалежної держави.