СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Періодизація історії стародавнього Єгипту

Автором першої історії Єгипту, що охоплює період правління 30 династій, був Манефон. Зроблені сучасними дослідниками уточнення дозволили виділити в його хронологічній системі такі етапи історії Стародавнього Єгипту: протодинастичний період (І—II династії) — 3000—2800 рр. до н. е.; Стародавнє царство (III—VI династії) 2880 — близько 2250 pp. до н. е.; перший перехідний період (VII—X династії) — близько 2250 — близько 2050 pp. до н. є.; Середнє царство (XI і XII династії) — близько 2050 — близько 1700 pp. до н. є.; другий перехідний період (ХНІ—XVII династії) — близько 1700 — близько 1580 рр. до н. е.; Нове царство (XVIII—XX династії) — близько 1580 — близько 1070 pp. до н. е.; період занепаду (XXI—XXX династії) — 1070—332 pp. до н. е., який завершився завоюванням країни Александром Македонським. Приведені дати потрібно розглядати як приблизні, причому більш точні пізніші з них, тоді як найдавніші можуть мати погрішності в межах кількох століть.