ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Міфологія

Міфологія (грецьк. mythologia, від mythos — переказ, оповідь і logos — слово, розповідь, учення) — 1) Властиве людині фантастичне уявлення про світ, що передається у формі усних, письмових або візуальних розповідей — міфів. 2) Наука, що вивчає міфи.