СЕРЕДНЬОВІЧНЕ МІСТО

Магдебурзьке право

Магдебурзьке право — середньовічне міське право, за яким міста звільнялися від управління і суду з боку великих земельних власників (сеньйорів, феодалів) і створювали органи місцевого самоврядування. Воно закріплювало права міського стану — купців, міщан, ремісників — і було юридичним виявом успіхів міського населення в боротьбі проти феодалів, З'явившись у ХІІІ ст. в німецькому м. Магдебурзі (звідси і назва), це право встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоврядування, суду, купецьких гільдій, цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, успадкування, встановлювало покарання за різні види злочинів і т. д. Протягом XIII—XVIII ст. «магдебурзьке право» розповсюдилося в Чехії, Угорщині, Польщі, Литві, а звідти — на територію Білорусії та України.