СЕРЕДНЬОВІЧНЕ МІСТО

Гільдії

Гільдії (від нім. Gilde — корпорація) — у Західній Європі в період раннього середньовіччя різні об'єднання взаємодопомоги, релігійні, політичні тощо; у XII—XV ст. — корпорації купців (в Англії також ремісників), що захищали інтереси своїх членів, які домагалися правових і митних пільг. У Російській імперії гільдії існували з XVIII ст. до 1917 р. як станові об'єднання купців.