СЕЛЯНИ І СЕНЬЙОРИ

Стан

Стан — соціальна група, яка володіє закріпленими у звичаях або законах правами і обов'язками, що передаються в спадщину. Для станової організації, яка звичайно включає декілька станів, характерна ієрархія, виражена в нерівності їхнього стану і привілеїв. Класичний зразок станової організації — феодальна Франція, де з XIV—XV ст. суспільство ділилося на вищі стани (дворянство і духовенство) і непривілейований третій стан (ремісники, купці, селяни).