ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Анімізм

Анімізм (від лат. anima, animus — душа, дух) — віра в існування душ та духів, тобто фантастичних, надприродних, надчутливих образів, які в релігійній свідомості уявляються діючими агентами, що керують всіма предметами та явищами навколишнього світу, включаючи і людину. Якщо душа уявляється пов'язаною з якою-небудь окремою істотою або предметом, то духу приписується самостійне існування, широка сфера діяльності і здатність впливати на різні предмети. Душі й духи уявляються то аморфними (безформними), то фітоморфними (подібними до тих або інших рослин), то зооморфними (подібними до тварин), то антропоморфними (подібними до людей) істотами; однак вони завжди наділяються свідомістю, волею та іншими людськими властивостями.