ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Тотемізм

Тотемізм (від «от-тотем» — слова з мови індіанців-оджибве, що означають «його рід») — комплекс вірувань, міфів, обрядів і звичаїв первісного суспільства, пов'язаних з уявленням про надприродну спорідненість між певними групами людей і так званими тотемами — видами тварин і рослин (рідше — явищами природи і неживими предметами). Тотем (частіше за все вид тварини) — предмет релігійного шанування групи, що носить його ім'я (зазвичай родової общини), членам якої забороняється полювати на тотема, вбивати його і вживати в їжу, а також одружуватися між собою. Тотемна група вважає себе пов'язаною з тотемом спільним походженням дід міфічних предків — напівлюдей-напівтварин або напіврослин — і вбачає в ньому заступника і подавця життєвих благ.