ЄВРОПА В X—ХІІІ ст.

Богомильство

Богомильство — єретичний рух на Балканах у X—XIV ст. (потім, до XVII ст., секта). Релігійно-філософське вчення богомилів близьке до павликіян і вплинуло на катарів (альбігойців).