ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Держава

Державою називається особлива організація політичної влади, покликана регулювати суспільні відносини за допомогою законодавчих (юридичних, правових) норм, а також спеціальних органів управління і примусу (чиновники, армія, поліція, служба безпеки, суд, в'язниці тощо). Держава як апарат насильства виникає внаслідок розкладання первіснообщинного ладу, появи майнової і соціальної нерівності.. Головними ознаками держави є: 1) наявність особливої системи органів і установ (державний механізм), які здійснюють функції державної влади; 2) право, що закріплює певну систему норм, санкціонованих державою; 3) наявність певної території, на населення якої розповсюджуються правові норми даної держави. З розвитком держави виникають різні форми політичного правління (східна деспотія, республіка, монархія тощо).