ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Антропогенез

Антропогенезом (від грецьк. anthropos — людина та genesis — виникнення) називається процес виникнення й формування фізичного типу людини, первинного розвитку її трудової діяльності, мови і суспільних відносин.