ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Цивілізація

Поняття «цивілізація» (від лат. civilis — цивільний, громадянський) не має чіткого загальновизнаного тлумачення. Іноді цей термін використовують як синонім культури. Частіше під цивілізацією розуміють певний рівень суспільного розвитку, матеріальної і духовної культури (антична цивілізація, цивілізація середньовічного Заходу, сучасна цивілізація).