ДВІ ІМПЕРІЇ: ВІЗАНТІЙСЬКА І ФРАНКСЬКА

Імунітет

Імунітет — привілей феодала здійснювати у своїх володіннях деякі державні функції (наприклад, суд, збір податків, поліцейський нагляд) без втручання представників центральної влади. Сприяв закріпаченню селян.