ВИНИКНЕННЯ ІСЛАМУ І АРАБСЬКОГО ХАЛІФАТУ

Халіф

Халіф — у ряді країн мусульманського Сходу титул верховного правителя, що поєднував у собі духовну і світську владу.