ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Плем'я

Плем'я — це етнічна спільність і тип соціальної (суспільної) організації епохи первіснообщинного ладу. Для племені характерні родинні зв'язки між його членами, розподіл на роди та фратрії, спільність території проживання, деяких елементів господарства, самосвідомості та самоназви, звичаїв та релігійних культів, а для пізнього етапу — племінне самоврядування, що складалося з племінної ради (народних зборів), старійшин і військових вождів. Окремі племена могли об'єднуватися в союзи племен.