ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Расогенез

Під расогенезом розуміють процес формування людських рас. Цей процес почався в епоху пізнього палеоліту. Європеоїдна раса сформувалася переважно в Європі, монголоїдна — в Азії, а негроїдна — в Африці та Австралії. В утворенні расових відмінностей головна роль належала двом чинникам — пристосуванню до природного середовища, яке мало свої відмінності на різних материках, і тривалій ізоляції груп найдавніших людей внаслідок наявності природних рубежів (перешкод) між материками.