НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

Чернецтво

Чернецтво — форма релігійного життя, для якої характерне здійснення аскетичних ідеалів. Чернецтво відоме в багатьох релігіях, але найбільший розвиток отримало в християнстві. Уперше воно з'являється в середині І тис. до н. є. в буддизмі. У другій половині ІІ ст. до н. є. — І ст. н. е. в іудаїзмі існували замкнені общини аскетів, єссеї і терапевти. У греко-римській культурі аскетичний ідеал був характерний для доктрин орфіків, піфагорійців, платоників, неоплатоників, стоїків і кініків. В ісламі на початку VIII ст. виникли релігійні общини аскетів-суфіїв, які утворили в IX ст. в різних районах Арабського халіфату дервішські ордени.