НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

Гуни

Гуни — кочовий народ, що склався у II—IV ст. в Приурал'ї з тюркомовних хунну і місцевих угрів і сарматів. Масове пересування гунів на захід (з 70-х pp. IV ст.) дало поштовх так званому великому переселенню народів. Підпорядкувавши кілька германських та інших племен, вони очолили могутній союз племен, який робив спустошливі походи у країни Європи та Азії. Найбільшої могутності гуни досягай під час правління Аттіли. Просування гунів на захід було зупинено розгромом їх на Каталаунських полях (451). Після смерті Аттіли (453) гунський союз племен розпався.