ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Сусідська община

Сусідська (інакше — сільська, землеробська, територіальна) община прийшла на зміну родовій общині в епоху розпаду первісного суспільства та зародження класового суспільства. Вона складалася з окремих сімей, не пов'язаних між собою родинними зв'язками. Для такої общини, як правило, характерне поєднання приватної власності На деякі засоби виробництва (господарський двір, знаряддя праці, худоба) з колективною власністю на землю.