ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Велике переселення народів

Велике переселення народів — умовна назва сукупності етнічних переміщень у Європі в IV—VII ст. германців, слов'ян, сарматських та інших племен на території Римської імперії. Безпосереднім поштовхом до Великого переселення народів було масове пересування гунів (з 70-х pp. IV ст.). Велике переселення народів сприяло краху Римської імперії.