ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Домінат

Домінат (лат. dominates, від dominus — пан, владика) — умовний термін, яким позначають політичну систему пізньої Римської імперії (IV— V ст.). Основи домінату були закладені реформами імператорів Діоклетіана і Константина І, викликаними соціально-політичною кризою III ст. їхня мета — створення сильної абсолютної монархії для зміцнення соціальної і політичної стабільності. Імператор проголошується повелителем, володарем, «живим законом». Вводиться пишний придворний церемоніал. Число провінцій подвоюється і досягає 100. Вони об'єднуються в 12 діоцезів на чолі з вікаріями, а ті — в чотири префектури на чолі з префектами Преторія.

Складається система центральних відомств, голови яких входять в Державну раду (консисторію). З'являється таємна поліція. Військова влада відділяється від цивільної, а військо поділяється на прикордонне і похідне й починає поповнюватися за рахунок мобілізованих рекрутів і добровольців з германських племен, розташованих за межами Імперії. Держава активно втручається в господарське життя, будучи власником численних маєтків, рудників, ремісничих майстерень, і намагається підтримувати фіксовані ціни на товари і послуги. Міська верхівка (куріали), ремісники і торговці, об'єднані в колегії, а також орендарі землі в латифундіях (колони) у фіскальних цілях закріпачуються державою, перетворюються у спадкових виконавців певних повинностей.

Християнство отримує офіційне визнання і поступово стає пануючою релігією, християнська церква посилює політичний вплив. Імперія поділяється на Західну і Східну (395 p.), формально залишаючись єдиною державою під управлінням двох імператорів. За домінату остаточно складається численний, ієрархічно організований бюрократичний апарат зі складною системою чинів, ступенів і рангів. Службовці поділяються на цивільних, військових і придворних, а також на вищих чиновників і канцеляристів. Вищі чиновники належать до привілейованого сенаторського стану, призначаються особисто імператором і займають кожну посаду протягом року, володіючи адміністративною і судовою владою. Фактично справами розпоряджаються їх помічники з числа професійних чиновників (офіціали), які проводили на службі все життя.