ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Плутарх

Плутарх (бл. 46 — бл. 120 pp.) — давньогрецький письменник, автор морально-філософських та історико-біографічних творів. З величезної літературної спадщини Плутарха, що складала бл. 250 творів, збереглося не більше ніж третина праць, велика частина яких об'єднана під загальною назвою «Моралій». Інша група — «Порівняльні життєписи» — включає 23 пари біографій видатних державних діячів Стародавніх Греції! Риму, підібраних за схожістю їхньої історичної місії та близькістю характерів.