ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Екзогамія

Екзогамія (від грецьк. ехо — поза щось igamos — шлюб) — характерна для первісного суспільства заборона одружуватися всередині своєї родової групи і заохочення шлюбів із членами інших груп.