ВСТУП ДО ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Хронологія

Хронологією (від грецьк. chronos — час і logos — наука) називається: 1) послідовність історичних подій у часі; 2) наука про вимірювання часу. Історична хронологія є допоміжною історичною дисципліною, яка вивчає системи літочислення та календарі різних народів їі держав і допомагає встановлювати дати історичних подій.