ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Династія Юліїв-Клавдіїв

Юлії-Клавдії — перша династія римських імператорів у 14—68 pp., з нащадків Августа. Найвизначніші представники: Тіберій, Клавдій, Нерон. При Юліях-Клавдіях посилилася централізація влади. Спиралися на армію і бюрократичний апарат, проводили широку загарбницьку політику.