ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Лукрецій Кар

Лукрецій, Тіт Лукрецій Кар (бл. 96—55 pp. до н. є.) — римський поет і філософ І ст. до н. є. Дідактична поема «Про природу речей» — єдиний систематичний виклад матеріалістичної філософії старовини, який повністю зберігся; його основою було учення Епікура.