ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Вергілій

Вергілій Марон Публій (70—19 pp. до н. е.) — римський поет. Збірник «Буколіки» («Пастушачі пісні», 42—38 pp. до н. е.), дидактична поема «Георгіки» («Поема про землеробство», 36—29 pp. до н. е.); героїчний епос «Енеїда» про мандрівки троянця Енея (римська паралель античному епосу) становлять вершину римської класичної поезії. Епікурейські та ідилічні мотиви поєднуються у Вергілія з інтересом до політичних проблем; у його творах ідеалізується Римська імперія.