ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Матріархат

Матріархат (від лат. mater — мати і грецьк. arche — влада) — одна з форм суспільного устрою, переважно в ранній період первіснообщинного ладу. Характеризується домінуючим становищем жінки в сім'ї та суспільстві, успадкуванням майна по материнській лінії. На зміну матріархату прийшов патріархат.