ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Фратрія

Фратрія (від грецьк. phratria — братство) — підрозділ племені, що складається з двох або декількох родів.