ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Трибутні коміції

Від початку V ст. до н. е. у зв'язку з появою виборної посади народних трибунів почалися збори плебеїв по трибах. Пізніше з'явилися загальнонародні, патриціансько-плебейські збори по трибах — трибутні коміції, які функціонували паралельно з центуріатними (Малі коміції). До них обиралися молодші магістрати (курульні едили, квестори), а при виключно плебейському складі виборців — також плебейські магістрати (народні трибуни, плебейські едили). По трибах голосувалися законопроекти преторів і народних трибунів.