ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Родова община

Родовою общиною називається первісний колектив людей, пов'язаних родинними зв'язками. Для родової общини характерне колективне володіння засобами виробництва (промисловою територією, знаряддями праці), зрівняльний розподіл продуктів, суспільне самоврядування, єдині для всіх правила поведінки (звичаї) і релігійні уявлення.