ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Риторика

Риторика (грецьк. rhetorike) — наука про ораторське мистецтво і ширше — про художню прозу взагалі. Риторика виникла в Стародавній Греції в V ст. до н. е., але як наука склалася в III ст. до н. є. Класична антична риторика складалася з 5 головних частин: 1) знаходження і систематизація матеріалу, 2) розташування матеріалу і його виклад, 3) словесне вираження (учення про 3 стилі: високий, середній і низький та про З засоби піднесення стилю: відбір слів, поєднання слів і стилістичні фігури), 4) запам'ятовування та 5) техніка вимови. Риторика античності — це в основному судові і урочисті промови. Римське красномовство досягло своєї досконалості в особі Цицерона. Подальший розвиток риторики мав місце в середні віки і новий час. У XIX ст. учення про словесне вираження влилося в поетику і стало частиною теорії літератури під назвою стилістики.