ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Есхіл

Есхіл (бл. 525—456 pp. до н. є.) — давньогрецький поет-драматург, «батько трагедії». Був свідком розквіту афінської демократії, з чим пов'язані як властиві його творчості сувора бадьорість та довір'я до справедливого устрою світу, так і страх перед можливим порушенням людиною світової «міри». Есхіл перетворив трагедію з обрядового дійства у власне драматичний жанр, уперше ввівши другого актора і створивши передумову для діалогічного конфлікту. Особливе місце серед образів Есхіла займає Прометей («Прикутий Прометей»), наділений рисами борця, який свідомо приймає на себе страждання заради кращої долі людського роду.