ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Трагедія

Трагедія (від грецьк. tragodia, букв. — козлиний гімн) — вид драми, який пройнятий пафосом трагічного, протилежний комедії. Основу трагедії складають зіткнення особистості з долею, світом, суспільством, виражені в напруженій формі боротьби сильних характерів і пристрастей. Трагічна колізія зазвичай завершується загибеллю головного героя. Класикою жанру стали трагедії Стародавньої Греції (Есхіл, Софокл, Евріпід), Відродження (У. Шекспір, П. Кальдерон), класицизму (П. Корнель, Ж. Расин).