ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Епікур

Епікур (341—270 pp. до н. є.) — давньогрецький філософ. Народився на острові Самос у сім'ї сільського вчителя; юнаком переїхав в Афіни, потім подорожував по містах Малої Азії. З 307 р. до н. е. жив в Афінах, заснував філософську школу, відому під назвою «Сад Епікура». Він написав понад 300 праць, які розвивали атомістичне учення Демокріта. Філософію ділив на фізику (учення про природу), каноніку (учення про пізнання) і етику. У фізиці Епікур наслідував Демокріта. Визнавав буття богів у просторах між незліченними світами, але заперечував їхнє втручання в життя космосу і людей. Девіз Епікура — живи самотньо. Мета життя — відсутність душевних і фізичних страждань, здоров'я тіла і стан безтурботності духу (атараксія); пізнання природи звільняє від страху смерті, забобонів і релігії.