ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Геракліт

Геракліт Ефеський (бл. 550 — бл. 480 pp. до н. є.) — знаменитий давньогрецький філософ, один з представників іонійської школи філософії. Своє учення виклав у трактаті «Про природу». Першоосновою всього сущого вважав вогонь. Творець концепції об'єктивності, вічності і безперервного змінювання буття, учення про «логос», який тлумачився ним як «бог», «доля», «необхідність», «вічність» тощо. Геракліту приписувався знаменитий вислів: «Не можна двічі увійти в одну і ту ж річку».